Burs Sistemi

TED Burs Sistemi

Türk Eğitim Derneği, misyonu gereği, kuruluşundan itibaren maddi olanakları kısıtlı başarılı öğrencilere çeşitli burslar vermektedir. Türk Eğitim Derneği tarafından verilmekte olan burs çeşitlerinden biri olan Tam Eğitim Bursu, öğrencilerin öğrenimlerine TED Okulları’nda devam etmelerine yönelik bir burstur. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim ücreti, kitap-kırtasiye, yemek, giyim, servis giderleri ve cep harçlıkları karşılanmaktadır. Burslar, öğrencilerin üniversite eğitiminin sonuna kadar devam etmektedir. Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler, varsa bölgelerindeki TED Okulları’nda gündüzlü olarak; yoksa pansiyonlu TED Okullarında yatılı olarak okutulmaktadır.

Tam Eğitim Bursu sisteminin diğer burs uygulamalarından farklılıkları şöyle sıralanabilir:

 • Öğrenciler TED Okullarında eğitim almaktadırlar.
 • Öğrencilerin tüm eğitim, barınma, yemek, kitap, kırtasiye, giyim giderleri ve cep harçlıkları karşılanmaktadır.
 • Öğrenci, başarılı olduğu sürece üniversite eğitiminin sonuna kadar burs alabilmektedir.
 • Akademik eğitimin yanı sıra kültürel ve sosyal gelişimi için de destek verilmektedir.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik desteği ile öğrencinin gelişimi sürekli izlenmektedir.
 • Gerekli durumlarda ek ders desteği sağlanmaktadır.

Tam Eğitim Bursu sisteminde, burs alan öğrencilerimiz birer “Genç Meşale” olarak eğitimlerine devam eder. Öğrencilere maddi ve manevi destek veren kişi ve kuruluşlar “Eğitim Meşalesi” olarak adlandırılır. Kapsamı çok geniş olan ve ülkemizdeki hiçbir bursa benzemeyen TEB sisteminde, toplam tutarın bir kısmı Eğitim Meşaleleri tarafından karşılanırken, geriye kalan kısmı ise Türk Eğitim Derneğince karşılanmaktadır. Bu çerçevede Derneğimiz, Tam Eğitim Bursu Fonuna kaynak yaratacak çalışmalar yürütmektedir. “10.000 Genç Meşale, Daha Aydınlık Türkiye” bu amaçla halen yürütülen bir kampanyadır. Kolejliler Koşuyor projesi kapsamında toplanan bağışlar,  bu kampanyaya aktarılarak Türk Eğitim Derneğinin daha çok öğrenciye burs olanağı sağlamasına olanak sağlayacaktır.

Öğrenci Seçim Süreci

Burs sisteminden yararlanmak isteyen ve başvuru koşullarına uyan öğrenciler her yıl ülke genelinde yapılan yazılı sınava girerler. Sınavı kazanan öğrenciler evlerinde ziyaret edilerek mülakata alınırlar.  Tüm koşulları uygun görülen öğrenciler, kaynak ve imkânlara göre burs sistemine girerler ve TED Okullarında eğitimlerine başlarlar.

Burslu Öğrenci İzleme Çalışmaları

Tam Eğitim Bursu sisteminden yararlanan öğrencilerimiz TED Genel Merkez’inde uzmanlar, okullarda da rehber öğretmenler tarafından izlenmektedir. TED Gönüllü Grupları tarafından yapılan sosyal/kültürel etkinliklerle öğrencilerimizin sosyal yaşantıları desteklenmekte, ayrıca burs fonuna katkı sağlamak amacıyla gelir getirici çalışmalar yapılmaktadır.

TED Genel Merkezi tarafından burslu öğrencilerimiz için:

 • Okula uyumlarının desteklenmesi,
 • Okullarda burslu öğrencilerle çalışanlara yönelik rehberlik hizmeti verilmesi, akademik başarılarının izlenmesi,
 • Bireysel ergen terapisi ve aile danışmanlığı,
 • Sağlık sorunu yasayan öğrenciler için teşhis ve tedavi olanağı sağlanması,
 • Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun sosyal aktivite programlarına yönlendirilmesi ve sosyal aktivite imkanlarının sağlanması,
 • Üçer aylık dönemlerde takip raporu hazırlanması,
 • Üniversite öğrencileri için il ve bölge yapılandırılmalarının kurulması, takibinin sağlanması ve bölge toplantılarının organize edilmesi,
 • Lise öğrencileri ile üniversite öğrencileri ve üniversite mezunlarımıza yönelik etkinlikler organize edilmesi,
 • Üniversite öğrencileri için eğitimlerine devam ettikleri üniversitelerde Akademik Koçlar atanması ve koordinasyonun sağlanması,
 • Üniversite öğrencilerinin staj ve kariyer takibi,
 • Mezun öğrencilerin işe yerleşme sürecinin

takibi gibi çalışmalar yapılmaktadır.